Forsíða  
Fréttir  
Greinar  
Ljósmyndakeppni  
Myndasafn  
Myndbönd  
Reiknivél  
Hlekkir  
Samband  
Klúbburinn  
Fríðindi  
Samþykkt  
Skráning  
Spjall  

Bíll mánaðarins!

oskard/arnib ©2005
 
1.gr.
Félagið heitir BMWKraftur.

2. gr.
Heimili félagsins og varnarþing er í Kópavogi, og á veraldarvefnum á slóðinni www.bmwkraftur.is

3. gr.
Félagið var stofnað í þeim tilgangi að fá áhugamenn um BMW bifreiðar til að sameinast í áhugamáli sínu, hittast og miðla fróðleik sínum.

4. gr.
Félagið hyggst ná markmiðum sínum með því að halda úti vefsíðu og standa fyrir samkomum og uppákomum af ýmsu tagi.

5. gr.
Aðild að félaginu er opin öllum þeim sem hafa áhuga á málefnum félagins og sækja þeir um á heimasíðu félagsins.

6. gr.
Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi með því skilyrði að þeir séu skuldlausir við félagið.

7. gr.
Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. maí ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara á vef félagsins. Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Ef atkvæði í kosningu mála skiptast jafn ræður hlutkesti úrslitum.
Dagskrá aðalfundar skal fylgja fundarboðum.

8. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð minnst þremur félagsmönnum, formanni og 2 meðstjórnendum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnarformann skal kjósa sérstaklega. Stjórnin skiptir með sér verkum og fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Stjórnin skipar í nefndir til starfa fyrir félagið. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

9. gr
Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi. Félagsgjöld skulu innheimt árlega.
Við úrsögn úr félaginu á félagsmaður ekki rétt á endurgreiðslu árgjalds eða hluta af eignum félagsins.

10. gr.
BMWKraftur ætlar sér ekki að græða fé, og mun öllu umframfé vera eytt til að efla starfsemi félagsins.

11. gr.
Ákvörðun um slit félags verður tekin á aðalfundi með 5/6 hluta atkvæða og renna eignir þess þá til Barnaspítala hringsins, kt. 640394-4479.

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi félagsins og öðlast gildi 16. apríl.2015

Reykjavík / 16. apríl 2015